Ingrijpende voorgenomen besluiten AK

s5 logo

Featured

Ingrijpende voorgenomen besluiten AK

kerkenraad 01Maandag 23 oktober heeft de Algemene Kerkenraad met het oog op een levensvatbare toekomst voor de PKA twee voorgenomen besluiten genomen. Tijdens gemeentebijeenkomsten op 6, 13 en 23 november zullen in het kader van ‘kennen en horen’ de voorgenomen besluiten worden toegelicht, waarna gelegenheid is meningen, gedachten, vragen etc. daarover naar voren te brengen. De reacties en mogelijke gedachtewisseling daarover zullen door de AK betrokken worden bij de definitieve besluitvorming die in januari 2024 staat gepland. De voorgenomen besluiten zijn:

1e voorgenomen besluit:
De AK neemt het voorgenomen besluit tot het toegroeien naar één Protestantse Gemeente Assen met veelkleurigheid als uitgangspunt, waarbij wij de wijkgrenzen en de wijkgemeenten per 1 januari 2025 opheffen en de werkstructuur per 1 januari 2025 aanpassen.

2e voorgenomen besluit:
De AK neemt het voorgenomen besluit om vanaf 1 januari 2025 één kerkgebouw te blijven gebruiken, vanaf 1 januari 2025 in de exploitatie budget op te nemen voor incidentele huur van andere ruimten ten behoeve van activiteiten in de brede zin des woords, en met een kleine meerderheid vanaf 1 januari 2025 De Bron als enige gebouw te bestemmen, waarbij nog een aantal aspecten (financieel) in kaart gebracht zullen worden die de definitieve besluitvorming kunnen beïnvloeden.

In de maand november wil de AK graag u als leden van de PKA informeren en in de gelegenheid stellen uw mening kenbaar te maken.
Dit zogenoemde ‘kennen & horen’ van de gemeente is van wezenlijk belang met het oog op de definitieve besluitvorming die de AK begin 2024 in de planning heeft staan. De bijeenkomsten worden niet specifiek per wijkgemeente georganiseerd, wel vinden de bijeenkomsten verspreid plaats in gebouwen binnen de verschillende wijken. Daarbij is er één middagbijeenkomst gepland.

U bent van harte welkom
- op maandag 6 november in de Opstandingskerk, aanvang 14.30 uur
- op maandag 6 november in De Bron, aanvang 19.30 uur
- op maandag 13 november in de Opstandingskerk, 19.30 uur
- op donderdag 23 november in de Jozefkerk, 19.30 uur
De verwachting is, dat een bijeenkomst 1,5 tot 2 uur duurt.

 

 

Anbi Gegevens Kerk                                                                                                        Login/Log uit
Anbi Gegevens Diaconie Webmail
Protestantse Kerk in Nederland Privacyverklaring

 

 

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.